Årsmøte: Torsdag den 10. mars kl. 19:00 - Saksliste klar - Oppdatert med Årsberetning og Forslag

Postet av Ekholtbruket Golfklubb den 28. Jan 2016

Årsmøte 2016 avholdes i kaféen i Carlberglåven torsdag den 10. mars kl. 19:00.

Innkalling er i henhold til vedtektene sendt ut til alle medlemmer pr. e-post. De medlemmene som ikke har registrert e-post, har mottatt likelydende beskjed via SMS.

Saksliste til Årsmøtet ser ut som følger:

1. Åpning av Årsmøtet

2. Godkjenning av stemmeberettigede

3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

4. Valg av møteleder, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

5. Behandling av årsberetning

6. Behandling av klubbens reviderte årsregnskap for 2015

7. Behandling av innkomne forslag

8. Fastsetting av medlemskontingenter gjeldende f.o.m. 1/1-2017

9. Vedta klubbens budsjett for 2016

10.Behandle klubbens organisasjonsplan (utgår, eksisterer ikke)

11.Valg for kommende årsmøteperiode

11.1 Valg av leder

11.2 Valg av nestleder

11.3 Valg av sekretær og kasserer

11.4 Valg av varamedlem

11.5 Valg av 2 revisorer

11.6 Valg av representanter til ting og møter


Valg av valgkomité (leder + medlem + varamedlem)


-Styret-

ÅRSBERETNING KAN LASTES NED HER

INNKOMNE FORSLAG TIL ÅRSMØTE KAN LASTES NED HER
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.