Ekholtbruket GK lanserer nye nettsider

Postet av Ekholtbruket Golfklubb den 10. Sep 2020

Styret i Ekholtbruket golfklubb har nylig vedtatt omlegging til nye nettsider for klubben.

De tidligere nettsidene ble ansett som litt statiske og gammeldagse, og med skiftet som nå skjer, håper en å kunne komme et steg videre.  Målet er å kunne tilby hjemmesider som er mer tilpasset dagens forhold.

Det bemerkes at nettsidene fortsatt er under etablering / utvikling, og at en ikke kan forvente at alt fungerer 100% optimalt fra dag én.  Når en likevel har valgt allerede nå å ta i bruk de nye sidene som klubbens offisielle, så er det for å få innspill / kommentarer / forslag til endringer fra brukerne, dvs. i første rekke klubbens medlemmer, slik at dette kan være med å påvirke arbeidet som gjenstår.  Slike innspill kan sendes til klubbens e-postadresse (ekbrgolf@gmail.com), og så vil det bli dette bli videreformidlet til web-ansvarlig.

NB! 

Klubbens hjemmesider finner du fortsatt ved å gå inn på www.ekholtgolf.no.  (Det er dessuten lagt ut en lenke til de nye sidene i basismenyen til høyre på de gamle nettsidene.)Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.