Årsmøte Tirsdag 14. mars

Postet av Ekholtbruket Golfklubb den 13. Feb 2017

Årsmøte 2017 avholdes i kaféen i Carlberglåven tirsdag den 14. mars kl. 18:30.

Innkalling er i henhold til vedtektene sendt ut til alle medlemmer pr e-post.

Saksliste:

1. Åpning av Årsmøtet

2. Godkjenning av stemmeberettigede

3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

4. Valg av møteleder, referent, samt 2 medlemmer til å skrive under protokollen

5. Behandling av årsberetningen

6. Behandling av klubbens reviderte årsregnskap for 2016

7. Behandling av innkomne forslag

8. Fastsetting av medlemskontingenter gjeldende fom. 1.1.2018

9. Vedta klubbens budsjett for 2017

10. Behandle klubbens organisasjonsplan (utgår, eksisterer ikke)

11. Valg for kommende årsmøteperiode

11.1 Valg av leder (ikke aktuelt i år, leder er ikke på valg)

11.2 Valg av nestleder

11.3 Valg av sekretær og kasserer

11.4 Valg av varamedlem

11.5 Valg av 2 revisorer

11.6 Valg av arrangementskomite


Valg av valgkomité (leder, medlem og vara)

-Styret-

Årsberetningen for 2016 kan lastes ned her.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.